LEKÁREŇ Belá

Dodávateľ:

MJC INVEST s.r.o.
Študentská 2048/41
06901 Snina
Slovensko

Adresa:

LEKÁREŇ Belá
Cintorínska 66/40
06781 Belá nad Cirochou
Slovensko

IČO:
47814985
DIČ:
2024103169
IČ DPH:
SK2024103169
E-mail:
info@lekarenbela.sk
Banka:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:
SK98 0900 0000 0051 5286 4249
SWIFT:
GIBASKBX